LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
OL-trap, 100 duvor. (datum ändrat från 4 april till 3 juli),
Gyttorps SSK, 100 duvor,
2021-07-03

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.26 Memory Max: 799072 Current: 727560 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook