LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
INSTÄLLD Barncancerduvan - Compak Sporting,
Jaktskyttarna Trollhättan, 75 duvor,
2020-12-12

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.14 Memory Max: 887008 Current: 815496 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook