LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Compak SM,
Vikbolandets Lokala JVF, 150 duvor,
2016-07-08 2016-07-09

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.32 Memory Max: 637800 Current: 637800 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook