LerduveskytteLerduveskytte

Startlista,
Triple sporting 96 duvor,
Gyttorps SSK, 96 duvor,
2022-09-11

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Triple sporting 96 duvor, 2022-09-11 1367 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tididprel CL.  ...Cat   Del.
1  Andersson Teres 22255   0DAMta bort
2  Gillstedt Kent 21040   050ta bort
3  Karlsson Leif 11234   070ta bort
4  Larsson Kurt 11392   060ta bort
5  Larsson Liljeberg Håkan 20789   050ta bort
6  Norberg Ove 20506   060ta bort
7  Tullberg Marcus 12369   0SENta bort
8  Tullberg Sven Olov 12370   050ta bort
9  Westerlund Christian 12441   050ta bort

Antal föranmälda deltagare:9 ...

Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 780928 Current: 662824 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook