LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Norma Jägarduvan Final Nykvarn,
JRF Nykvarn/Södertälje JSK, 48 duvor,
2022-08-14

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 695792 Current: 624280 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook