LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
SUNDAY OPEN 25 duvor, re-entry,
Gyttorp, 25 duvor,
2022-07-17

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.30 Memory Max: 1033352 Current: 961840 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook