LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Norma Jägarduvan Nykvarn,
JRF Nykvarn/Södertälje JSK, 24 duvor,
2022-04-24

Resultat från denna tävling - ännu ej redovisat » Preliminär skjutlagslista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 620504 Current: 620280 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook