LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
SUNDAY OPEN&LADIES 25 duvor, re-entry,
Gyttorps banor, 25 duvor,
2021-08-22

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 1027552 Current: 1027392 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook