LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
SUNDAY OPEN&LADIES 25 duvor, re-entry,
Gyttorp, 25 duvor,
2021-08-01

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.22 Memory Max: 1195768 Current: 1195608 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook