LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
SUNDAY OPEN&LADIES, 25 duvor, re-entry,
Gyttorps banor, 25 duvor,
2021-07-25

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.26 Memory Max: 940496 Current: 940336 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook