LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
SUNDAY OPEN&LADIES, 25 duvor, re-entry,
Gyttorp, 25 duvor,
2021-07-25

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.22 Memory Max: 939008 Current: 938848 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook