LerduveskytteLerduveskytte

Startlista,
Gyttorpfarfar 2021,
Gyttorps SSK, 50 duvor,
2021-09-18

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Gyttorpfarfar 2021, 2021-09-18 1254 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tididprel CL.  ...Cat   Del.
1  Fredriksson Torbjörn 10610   060ta bort
2  Jakobsson Krister 10969   050ta bort

Antal föranmälda deltagare:2 ...

Current PHP version : 7.4.22 Memory Max: 763096 Current: 638696 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook