LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
Gyttorpfarfar 2021,
Gyttorps SSK, 50 duvor,
2021-09-18

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 844360 Current: 844200 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook