LerduveskytteLerduveskytte

Resultat-redovisning,
5 stand Trollkampen 3,
För. jaktskyttarna Trollhättan, 100 duvor,
2021-07-18

Preliminär skjutlags-lista...Login resultathantering:      

»Resultat

Current PHP version : 7.4.29 Memory Max: 817976 Current: 817816 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook