LerduveskytteLerduveskytte

Startlista,
5 stand Trollkampen 2,
För.jaktskyttarna Trollhättan, 100 duvor,
2021-07-17

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till 5 stand  Trollkampen 2, 2021-07-17 1249 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tididprel CL.  ...Cat   Del.
1  Aspgren Lars-Åke 22313   0SENta bort
2  Backlund Staffan 20961   060ta bort
3  Berg Nathalie 23843   0DAMta bort
4  Brunander Henrik 20665   0SENta bort
5  Ekberg Jan 10443   050ta bort
6  Flodström Göran 20821   050ta bort
7  Flodström Marcus 21779   0SENta bort
8  Fredriksson Per 10607   0SENta bort
9  Gard Anders 20336   050ta bort
10  Gillstedt Kent 21040   050ta bort
11  Gullstrand Annelie 10670   0DAMta bort
12  Haglund Thomas 10757   050ta bort
13  Hansson Björne 10789   050ta bort
14  Jakobsson Krister 10969   050ta bort
15  Jansson Ludwig 20077   0JUNta bort
16  Jansson Rickard 10999   050ta bort
17  Jarosch Hansi 21450   0SENta bort
18  Johansson Mikael 11097   0SENta bort
19  Jonsson Kjell 20817   060ta bort
20  Jönsson Emelie 22312   0DAMta bort
21  Karlsson Karl Henrik 11227   060ta bort
22  Karlsson Mikael 23887   0SENta bort
23  Larsson Peter 11406   060ta bort
24  Lindström Bruce Anders 11480   060ta bort
25  Lövgren Tommy 21910   050ta bort
26  Lövqvist Mikael 22778   0SENta bort
27  Millqvist Per 20698   0SENta bort
28  Molin David 11655   0SENta bort
29  Nazari Nader 20494   060ta bort
30  Nils Bergman 23907   0SENta bort
31  Nilsson Jonas 23905   050ta bort
32  Nilsson Magnus 21116   0SENta bort
33  Persson Andreas 11914   0SENta bort
34  Petersson Karl 23878   0SENta bort
35  Raimondo Bernard 12038   060ta bort
36  Samuelsson Stefan 12110   0SENta bort
37  Sandahl Jonas 20929   0SENta bort
38  Siikavuopio Robert 12143   050ta bort
39  Stenström Mattias 20198   0SENta bort
40  Uhlén Jesper 23251   0SENta bort
41  Uhlén Peter 22329   050ta bort

Antal föranmälda deltagare:41 ...

Current PHP version : 7.4.19 Memory Max: 889424 Current: 801160 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook