LerduveskytteLerduveskytte

Startlista,
Sportrap 100 duvor,
Gyttorps SSK, 100 duvor,
2021-07-04

Preliminär skjutlags-listaFör deltagare: Föranmälan till Sportrap 100 duvor, 2021-07-04 1247 Login resultathantering:    »Glömt lösenord  
RadNamn        Anm.tididprel CL.  ...Cat   Del.
1  Andersson Teres 22255   0DAMta bort
2  Ekberg Jan 10443   050ta bort
3  Fredriksson Torbjörn 10610   060ta bort
4  Gullstrand Annelie 10670   0DAMta bort
5  Gustafsson Anders 10681   050ta bort
6  Haage Sofie 22099   0DAMta bort
7  Hansson Björne 10789   050ta bort
8  Jakobsson Krister 10969   050ta bort
9  Jansson Ludwig 20077   0JUNta bort
10  Jansson Rickard 10999   050ta bort
11  Johansson Mikael 11097   0SENta bort
12  Jordanidis Georgios 11160   050ta bort
13  Karlsson Johnnie 11222   050ta bort
14  Karlsson Mikael 23887   0SENta bort
15  Kuutti Lars 20752   060ta bort
16  Larsson Peter 11406   060ta bort
17  Liljeberg Henrik 22105   0SENta bort
18  Lindström Bruce Anders 11480   060ta bort
19  Lövgren Tommy 21910   050ta bort
20  Meijer Henrik 20120   0SENta bort
21  Nilsson Jonas 23905   050ta bort
22  Olsen Roar 11852   0SENta bort
23  Petersson Karl 23878   0SENta bort
24  Samuelsson Stefan 12110   0SENta bort
25  Uludag Alparslan 12380   050ta bort

Antal föranmälda deltagare:25 ...

Current PHP version : 7.4.19 Memory Max: 805592 Current: 743896 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook