Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM-Kval
Arrangerande förening:Sunderby Sport Jaktskytteklubb
Datum dag 1:2018-06-02
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:09.00-09.45
Starttid dag 1:10:00
Datum dag 2:2018-06-03
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:09.00-09.45
Starttid dag 2:
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-06-01
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:patrik.f.bostrom@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 683216 Current: 618776 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook