Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc Sporting
Tävlingens namn:VM Fitasc sporting
Arrangerande förening:St Lambert
Datum dag:2018-07-12/15
Antal duvor:200
Antal duvor/serie:25
Antal serier:8
Inställelse dag:
Starttid:
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://www.fitasc.com/uk/home/view
Epostadress:
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 754256 Current: 695816 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook