Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:Svegeråsen Open 2018 (LLT3 och LLT4)
Arrangerande förening:Svegeråsens Jaktskytteklubb
Datum dag 1:2018-06-30
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:08.30
Starttid dag 1:09:00
Startavgift dag 1:450 kr
Datum dag 2:2018-07-01
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:0
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 2:450 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-06-27
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:christer.eksvard@plikado.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 685664 Current: 620608 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook