Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Trollhättan GP OBS! INSTÄLLD, SKJUTFÖRBUD
Arrangerande förening:För.jaktskyttarna Trollhättan
Datum dag 1:2018-05-19
Antal duvor dag 1:0
Antal duvor/serie dag 1:25
Antal serier dag 1:4
Inställelse dag 1:
Starttid dag 1:09:00
Datum dag 2:2018-05-20
Antal duvor dag 2:0
Antal duvor/serie dag 2:25
Antal serier dag:4
Inställelse dag 2:
Starttid dag 2:09:00
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-05-10
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:wipens@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 754256 Current: 696048 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook