Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:SM Engelsk Sporting
Arrangerande förening:Eskilstuna Jaktskytteklubb
Datum dag 1:2018-06-16
Antal duvor dag 1:100
Antal duvor/serie dag 1:50
Antal serier dag 1:2
Inställelse dag 1:08.00-09.00
Starttid dag 1:09:00
Max antal deltagare dag 1:200
Startavgift dag 1:400 kr
Datum dag 2:2018-06-17
Antal duvor dag 2:100
Antal duvor/serie dag 2:50
Antal serier dag:2
Inställelse dag 2:08.00-09.00
Starttid dag 2:09:00
Max antal deltagare dag 2:200
Startavgift dag 2:400 kr
Startavgift dag 1+dag 2:0 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-06-11
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:richard.berg3@eskilstuna.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 2280160 Current: 2222240 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook