Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Uppdaterad statistik 2017/18 - CPK, ESP & FSP (507 skyttar blev det)|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk Sporting
Tävlingens namn:Gyttorp Mälarcup Åland
Arrangerande förening:Ålands sportskytteförening
Datum dag:2017-03-19
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09.00-09.30
Starttid:10:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2017-03-16
Kontaktperson:Niklas Rehn
Telefon nr:+358 400658002
Website:http://www.sportskytte.ax
Epostadress:fagervik@aland.net
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


lerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen

Lerduvor på Facebook