Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak
Arrangerande förening:Hässleholmsortens JSK
Datum dag:2017-04-01
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.30
Starttid:09:00
Max antal deltagare:48
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2017-03-28
Kontaktperson:
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:esporting@hotmail.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook