Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Sportrap 100
Arrangerande förening:Lerduvor.com/Gyttorp
Datum dag:2019-06-30
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):Sportrap (engelsk, eller kanske svensk kompakt-sporting som den var innan compak) skjuts i lag om 5 skyttar på 5 plattor. 5 st kastmaskiner A,B,C,D,E används. Program: Varje skytt skjuter varsin enkelduva, därefter varsin skottdubble och avslutningsvis 1 simultandubble, därefter flyttas till nästa platta. Alla lag börjar i turordning med första layouten. Tekniska regler enligt SvSF engelsk sporting + cpsa-regler. Till skillnad från Fitasc Compak sporting finns inga precisa anvisningar om hur kastare och duvbanor ska placeras/komponeras. Även skjutordningen skiljer sig, första skytten börjar alltid programmen, inte platta 1. Vår tävling kommer att bestå av 4 st layouts (serier).Totalt använder vi ca 20 (4x5) kastare för att uppnå variation mellan serierna. Endast ett lag i taget skjuter. Vid större antal starter än förväntat kan fler banor byggas och fler skjuta samtidigt. Annars sker omplacering av skjutbåsen mellan serier inom området för skeetbanan. Det blir stegrande svårighetsgrad mellan serierna, där första serien är "lättast" och sista är "svårast". 4 st klasser enligt ESP-klasslistan: AA+AAA A B C 1-3 priser/klass beroende på antal starter. SvSF tävlingslicens erfordras ej. Servering och ankomstanmälan i Gula Paviljongen.
Föranmälan senast:2019-06-27
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 678456 Current: 633048 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook