Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:DM Skåne
Arrangerande förening:Hässleholmsortens Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-06-29
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.20
Starttid:09:00
Max antal deltagare:54
Startavgift:500 kr
Övrig information (additional info):Klasser är SEN, JUN, DAM, 50+, 65+ Klubblag 3 skyttar per lag Lag kostnad 200:- per lag Medaljer i DM samt pengapriser 1 pengapris per var 3e deltagare dvs vid 3 skyttar i en klass 1 pris, 6 skyttar 2 pengapriser osv. osv. Max 5 priser per klass!
Föranmälan senast:2019-06-23
Kontaktperson:Patrik
Telefon nr:0709394946
Website:http://
Epostadress:esporting@hotmail.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 678536 Current: 632080 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook