Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM Kval compak
Arrangerande förening:Brösarps Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-04-25
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:1800
Starttid:
Max antal deltagare:12
Startavgift:100 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-04-22
Kontaktperson:Andreas Persson
Telefon nr:0768653303
Website:http://
Epostadress:frasse_andreaspersson@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 677784 Current: 614488 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook