Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak SM Kval 100 duvor
Arrangerande förening:Vikbolandets Jaktvårdsförening
Datum dag:2019-05-01
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:8:30 - 8:45
Starttid:09:00
Max antal deltagare:48
Startavgift:440 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-04-29
Kontaktperson:Rickard Hellström
Telefon nr:0707998000
Website:http://
Epostadress:info@ormsatter.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 981592 Current: 923504 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook