Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:DM Uppland ESP + öppen tävling
Arrangerande förening:Almunge Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-07-07
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09:00
Starttid:10:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-07-04
Kontaktperson:Calle Gilljam
Telefon nr:0706081203
Website:http://
Epostadress:cargil00@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 678704 Current: 615104 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook