Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:SM-kval
Arrangerande förening:Brösarps Jaktskytteklubb
Datum dag:2019-03-23
Antal duvor:50
Antal duvor/serie:25
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30
Starttid:09:00
Max antal deltagare:24
Startavgift:250 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2019-03-11
Kontaktperson:Andreas Persson
Telefon nr:0768653303
Website:http://
Epostadress:frasse_andreaspersson@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 683824 Current: 619080 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook