Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak Inline Gyttorps SSK
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-04-28
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:8-9
Starttid:09:00
Max antal deltagare:40
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):i samband med SvSF junior- och damläger
Föranmälan senast:2019-04-25
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:705520656
Website:http://www.munkhyttan.se
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 680256 Current: 616480 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook