Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:English Sporting Competition 120 duvor
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2019-04-21
Antal duvor:120
Antal duvor/serie:60
Antal serier:2
Inställelse dag:8-8.40
Starttid:09:00
Startavgift:500 kr
Övrig information (additional info):15(8+7)stationer med 4 dubbleer på varje. AA, A, B och C-klass. OBS! Tävlingen är ej utlyst på indta. Tävlingen finansierar del av kostnaden för att upprätthålla lerduvor.com. Detta till ett belopp som motsvarar SvSF s.k start-fyrtia.
Föranmälan senast:2019-04-19
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:070-265 31 10
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook