Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen Åland/2
Arrangerande förening:Ålands Sportskytteförening
Datum dag:2019-04-28
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30-09.30
Starttid:10:00
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2019-04-25
Kontaktperson:Niklas Rehn
Telefon nr:0035 8185 356 69
Website:http://
Epostadress:fagervik@aland.net
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 677400 Current: 614320 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook