Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen
Arrangerande förening:Rosersbergs Sportskytteklubb
Datum dag:2019-03-31
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:10:00
Max antal deltagare:102
Startavgift:420 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2019-03-28
Kontaktperson:Åke Jansson
Telefon nr:0730551117
Website:http://
Epostadress:ake.jansson@ymer.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 1214920 Current: 1156776 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook