Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Skinksmällen
Arrangerande förening:Lerums Jaktvårds o Sportskytteförening
Datum dag:2018-12-08
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.30
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-12-05
Kontaktperson:Björn Andersen
Telefon nr:070430093
Website:http://
Epostadress:bjorn.andersen@live.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 678392 Current: 615000 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook