Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:reg-sm syd
Arrangerande förening:Växsjö
Datum dag:2018-07-21
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08;00
Starttid:09:15
Max antal deltagare:1
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-07-19
Kontaktperson:Mörrums skf
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:valdorkjell@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 694168 Current: 630888 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook