Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:DM Örebro
Arrangerande förening:Åsbro Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-06-02
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:08.00-09.00
Starttid:09:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-06-02
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:lerduva_1
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 695288 Current: 632032 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook