Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:Fitasc Sporting DM
Arrangerande förening:Roslagens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-05-26
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:100
Antal serier:1
Inställelse dag:07,30-08,30
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-05-25
Kontaktperson:Sven-Olov Tullberg
Telefon nr:070-662 97 35
Website:http://
Epostadress:nonno@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 868008 Current: 809896 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook