Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:INSTÄLLD! Compak Hässleholm
Arrangerande förening:Hässleholmsortens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-04-28
Antal duvor:0
Antal duvor/serie:0
Antal serier:4
Inställelse dag:08.30
Starttid:09:00
Startavgift:0 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-04-24
Kontaktperson:Patrik Nilsson
Telefon nr:0709394946
Website:http://
Epostadress:esporting@hotmail.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.8 Memory Max: 677400 Current: 614176 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook