Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:Sverigeduvan Fitasc sporting
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2018-04-01
Antal duvor:25
Antal duvor/serie:25
Antal serier:1
Inställelse dag:9-13
Starttid:09:00
Startavgift:80 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-04-01
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.15Memory Max: 905496 Current: 847344 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook