Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Fitasc sporting
Tävlingens namn:DM
Arrangerande förening:Sunderby Sport Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-08-05
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:0
Antal serier:4
Inställelse dag:09.00-09.45
Starttid:10:00
Startavgift:350 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-08-05
Kontaktperson:Patrik Boström
Telefon nr:0705150729
Website:http://
Epostadress:patrik.f.bostrom@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.7 Memory Max: 681208 Current: 617208 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook