Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Lerduvestig Väst Svegeråsen
Arrangerande förening:Svegeråsens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-04-02
Antal duvor:48
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:
Starttid:09:00
Startavgift:200 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-04-02
Kontaktperson:Christer Eksvärd
Telefon nr:0705241260
Website:http://
Epostadress:christer.eksvard@plikado.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.13Memory Max: 754240 Current: 696024 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook