Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compaktävling
Arrangerande förening:Föreningen Skepplanda Sportskyttar
Datum dag:2018-04-08
Antal duvor:75
Antal duvor/serie:25
Antal serier:3
Inställelse dag:08.00-08.30
Starttid:09:00
Startavgift:300 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-04-04
Kontaktperson:Björne Hansson
Telefon nr:0704582692
Website:http://
Epostadress:info@skepplandasportskyttar.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.7 Memory Max: 681536 Current: 617448 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook