Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Compak
Tävlingens namn:Compak Sporting Uttagning till Skandinaviska
Arrangerande förening:Föreningen Skepplanda Sportskyttar
Datum dag:2018-05-20
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:25
Antal serier:4
Inställelse dag:08.00-08.30
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-05-16
Kontaktperson:Björne Hansson
Telefon nr:070-4582692
Website:http://
Epostadress:info@skepplandasportskyttar.se
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:
Lerduvor på Facebook