Lerduveskytte
OBS! Tips till arrangörer: Tävlingar som ska sanktioneras av SvSF måste också föras in på indTa och resultat redovisas i efterhand genom att ladda upp en .csv-fil till IndTa. Kräver användande av excel eller liknande (ungefär som förr i världen). Om sådan uppladdning av .csv-fil släpar efter, undviks eller ersätts av .pdf-fil kommer även uppdatering av klassificeringssytem och ranking att göra detsamma. Ansvaret åvilar arrangören.
Formellt gäller att alla SvSF-mästerskapstävlingar, landslagstest och uttagningstävlingar samt alla Fitasc sporting och Compak (varumärken) skall sanktioneras av SvSF. Jägarduvor, SM i Lerduvestig, sportrap och liknande omfattas inte av SvSF-sanktion.


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Mälarcupen
Arrangerande förening:Uppsala Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-03-11
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:
Starttid:10:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-03-08
Kontaktperson:Ronney Sahlberg
Telefon nr:0708173607
Website:http://
Epostadress:bergalid@hotmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.6Memory Max: 999600 Current: 935568 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook