Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Gyttorp Mälarcup Almunge
Arrangerande förening:Almunge Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-04-08
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09:00-09:45
Starttid:10:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-04-05
Kontaktperson:Calle Gilljam
Telefon nr:0706081203
Website:http://
Epostadress:cargil00@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.7 Memory Max: 680304 Current: 616280 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook