Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Gyttorp Mälarcup Åland
Arrangerande förening:Ålands SSF
Datum dag:2018-04-14
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:13.30
Starttid:
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-04-11
Kontaktperson:Niklas Rehn
Telefon nr:
Website:http://
Epostadress:fagervik@aland.net
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.13Memory Max: 1033616 Current: 975424 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook