Antal unika besök 2019: 101.018 st ... Antal hits 2019: 1.427.314 ...

Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Gyttorp Mälarcup
Arrangerande förening:Roslagens Jaktskytteklubb
Datum dag:2018-01-14
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:07.30-08.30
Starttid:09:00
Startavgift:400 kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-01-11
Kontaktperson:Sven-Olov Tullberg
Telefon nr:070-662 97 35
Website:http://
Epostadress:nonno@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.3.13Memory Max: 1024408 Current: 966304 Limit: 256M

Lerduvor på Facebook