Lerduveskytte

Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Gyttorp Mälarcup Final
Arrangerande förening:Gyttorps Sportskytteklubb
Datum dag:2018-06-03
Antal duvor:100
Antal duvor/serie:50
Antal serier:2
Inställelse dag:09.00-10.00
Starttid:10:00
Startavgift: kr
Övrig information (additional info):info
Föranmälan senast:2018-06-01
Kontaktperson:Torbjörn Fredriksson
Telefon nr:0702653110
Website:http://
Epostadress:vy@telia.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


Current PHP version : 7.4.7 Memory Max: 680304 Current: 616208 Limit: 2147483648

Lerduvor på Facebook