Lerduveskytte

Läs om Sverigeduvan - kan arrangeras som FSP, CPK eller ESP|
Uppdaterad statistik 2017/18 - CPK, ESP & FSP (507 skyttar blev det)|
Byta Klubb, ändra?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tävling - detaljer


Lerduvegren:Engelsk sporting
Tävlingens namn:Lerduvestig Väst
Arrangerande förening:Götene Sportskytteklubb
Datum dag:2017-04-23
Antal duvor:24
Antal duvor/serie:0
Antal serier:0
Inställelse dag:09:00-14:00
Starttid:09:00
Startavgift:100/200 kr
Övrig information (additional info):
Föranmälan senast:2017-04-23
Kontaktperson:Kenth Olsson
Telefon nr:070-653 90 85
Website:http://
Epostadress:gotene.spsk@gmail.com
Övrig tävlingsdata, Jury, Referat.
Jury sammansättning.
0 Protester
0 Bifall
0 Avslag

Referat från tävlingen:


lerduvor.com - Svenska Skyttesportförbundet/Lerduvesektionen

Lerduvor på Facebook