Lerduveskytte

Anmäl för dag 1:
Anmäl för dag 2:

Båda rutorna måste alltid vara bockade om anmälan avser båda dagarna.
Lerduvor på Facebook